Generalforsamling


Tirsdag den 30. april kl. 19.00 i Rindby Forsamlingshu


Dagsorden:

1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4 Indkomne forslag.
5 Orientering om bestyrelsens budget.
6 Fastsættelse af kontingent
7 Valg af
a) bestyrelsesmedlemmer 
b) 1 første og 1 anden suppleant for 1 år.
c) 2 revisorer for 1 år.
d) 1 revisor suppleant for 1 år.
8. Eventuelt, hvorunder intet kan beslutte.

Vi søger bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, hjælpere og kagebagere. 


Hvis du er interesseret, skal du være hjertelig velkommen til at komme denne aften og høre lidt om hvad vi laver i bestyrelsen. efter mødet har vi arrangeret et ostebord.


Så kom gerne forbi - også bare fordi det kunne være hyggeligt. MEDLEMSSKAB 


Meld dig ind som medlem af vores hus her 


Medlemsskabet koster 175 kr. årligt for en husstand. 

FORSAMLINGSHUSET HAR MODTAGET
LAG MIDLER TIL OMFUGNING AF FORSAMLINGSHUSET
Vi er blevet tilgodeset hos LAG Fanø-Varde, til at modtage støtte til at få vores hus omfuget. Det har trængt længe, og nu er arbejdet endelig blevet lavet.Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Europa investerer i landdistrikterne   

Der kan læses mere om den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne her:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/ruraldevelopment